หน้าหลัก | ประวัติส่วนตัว | ประวัติการศึกษา | ประวัติราชการ | เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | ผลงาน    ข้อมูลพื้นฐาน


ชื่อ : นาย อาทิตย์ อ่อนจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
วิทยฐานะ : -
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.
วิชาเอก : ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์


 
   
 

@สอบถามผู้ดูแลระบบ นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ.พระยืน จ.ขอนแก่น