หน้าหลัก | ประวัติส่วนตัว | ประวัติการศึกษา | ประวัติราชการ | เครื่องราชอิสริยาภรณ์ | ผลงาน    ข้อมูลพื้นฐาน


ชื่อ : นาย ปรีชา สังฆะวรรณา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.
วิชาเอก : เคมี - คณิตศาสตร์


 
   
 

@สอบถามผู้ดูแลระบบ นายอาทิตย์ อ่อนจันทร์
ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อ.พระยืน จ.ขอนแก่น